Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ptiif.pl

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma INDIA COSMETICS EUROPE 
  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gądkach k.Poznania, ul. Dworcowa 8a, 62-023 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000976982, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 773390886, REGON: 522303535.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za dystrybucję produktów złożonych za pośrednictwem sklepu www.indiacosmetics.pl jest INDIA COSMETICS EUROPE 
  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 3. Zamówienia w sklepie można składać poprzez:
  • sklep internetowy
  • email: info@indiacosmetics.pl
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 5. Zamówienia złożone po godzinie 13:45, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane kolejnego dnia roboczego.
 6. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest podanie numeru telefonu lub/i adresu email. Po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu poprzez email.
 7. Zamawiający posiadający skrzynkę email będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 8. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
 9. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 10. Firma INDIA COSMETICS EUROPE 
  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji (patrz pkt.6 )
 11. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 12. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie do 48 godzin od daty złożenia zamówienia. W okresie przedświątecznym mogą wystąpić opóźnienia.
 13. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem terminu realizacji zamówienia. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 14. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon ).
 15. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować w następujący sposób:
  • przelewem (przedpłatą)
  • przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)
  • kartą kredytową i e-przelewem za pomocą systemu Dotpay
   Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
 16. Podczas dokonywania przedpłaty:
  • należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto: 67 1090 1854 0000 0001 5079 5421 prowadzone przez Santander Bank Polska S.A.
  • na dowodzie wpłaty prosimy o podanie numeru zamówienia przesłanego mailem oraz Imię i Nazwisko lub nazwę firmy.
  • Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie
 17. W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówkową po dostarczeniu towaru.
 18. Prawo do odstąpienia od umowy:
  a) Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
  b) Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  c) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
  d) Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  e) W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  f) Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  g) Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
  h) Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
  i) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  j) Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
  k) Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  l) Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  ł) Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 19. Reklamacje i zwroty:
  Firma INDIA COSMETICS EUROPE 
  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili – przez okres 2 lat. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego produktu z umową, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wadliwy produkt – w uzgodnieniu z Firmą – jeżeli będzie to możliwe i celowe – Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Firmy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Zamawiającemu.

  Firma ma 30 dni od dnia otrzymania na rozpatrzenie reklamacji, jeżeli tego nie zrobi przyjmuje się, że uznała ją za zasadną.
  Firma ma 14 dni na odpowiedź, jeżeli Konsument zgłasza reklamację na podstawie rękojmi, która dotyczy wszystkich towarów konsumpcyjnych, jeżeli tego nie zrobi przyjmuje się, że uznała reklamację za zasadną.
  W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  a) Formularz zwrotu/reklamacji

  Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady. Formularz zwrotu jest przesyłany drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia lub można pobrać go ze strony UOKiK wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html

  b) Odesłanie produktu

  Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

  c) Wysyłka

  INDIA COSMETICS EUROPE 
  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Ul. DWORCOWA 8A,
  62-023 GĄDKI k. POZNANIA

  d) Zwrot towaru

  Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:
  INDIA COSMETICS EUROPE 
  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Ul. DWORCOWA 8A,
  62-023 GĄDKI k. POZNANIA

  Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

 20. Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski
 21. Promocje uzyskiwane za pomocą kodów rabatowych nie łączą się. Jednocześnie można wprowadzić tylko jeden kod rabatowy.
 22. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 690 001 888
 23. Firma INDIA COSMETICS EUROPE 
  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Ul. DWORCOWA 8A,
  62-023 GĄDKI k. POZNANIA zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
Shopping Cart